Inne placówki pomocowe
Dziecko
świadek szczególnej troski

Prokuratura Rejonowa
w Zgorzelcu

ul. Poniatowskiego 2
59 - 900 Zgorzelec

tel. (75) 64 94 900
fax. (75) 64 94 904
e-mail: zgorzelec@jgora.po.gov.pl  *

Godziny urzędowania: w dni powszednie od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu
Dariusz Kończyk
zakres kompetencji (.pdf)

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu
Artur Barcella
zakres kompetencji (.pdf)

Dział Śledztw Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu
Bezpośredni nadzór nad pracą Działu sprawuje Z-ca Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu
e-mail: sledztwa.zgorzelec@jgora.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Rejonowego
tel. (75) 64 94 916       fax. (75) 64 94 917

Prokurator Rejonowy lub jego zastępca przyjmuje osobiście interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 16:30. Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w dniu następnym.


Obszar działania według właściwości miejscowej.
Miasto Zawidów
Miasto Zgorzelec
Gmina Bogatynia
Gmina Pieńsk
Gmina Sulików
Gmina Węgliniec
Gmina Zgorzelec**      **      **

* )   Uprzejmie informujemy, że skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa albo innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu.
Nadesłane w taki sposób pisma wymagają uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie.Aktualności

Z dnia: 27-08-2014
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenie o zamówieniu nr VIIG 234/85/14 dotyczące "Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok" na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 25-08-2014
W dniu dzisiejszym w dziale zamówienia publiczne opublikowaliśmy Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2 w toczącym się postępowaniu nr VIIG 234/76/14.


Z dnia: 22-08-2014
W dziale Zamówienia publiczne zostały zamieszczone informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowań: VIIG 234/76/14 - Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok i VIIG 234/77/14 - Sprzątanie Budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.


Z dnia: 11-08-2014
Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ dla postępowania nr VIIG 234/76/14.


Z dnia: 11-08-2014
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 19/2014 w sprawie kolejnych oszustw "na wnuczka". Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 20667 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2014 r.

W roku 2013 odwiedziły nas
33 802 osoby.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504